SIBEN IT - BLOGGER

Code Làm Cho Bài Viết Hiện Thị Ảnh Gốc Của Blogspot

Code Làm Cho Bài Viết Hiện Thị Ảnh Gốc Của Blogspot

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018
Loading...

Xin chào các bạn, thì hôm nay Blog Sĩ Ben IT sẽ hướng dẫn cách hiện ảnh gốc cho bài viết bằng 1 đoạn Js ngắn. Thì khi các bạn đăng bài cho Blog sẽ gặp hiện trạng là ảnh bị mờ, ảnh không rõ nét, độ phân giải kém. Thì trên mạng củng có nhiều cách để khắc phục, nhưng cách tốt nhất là sử dụng đoạn Code Js của mình đây.


Cái đoạn Code này thì dán vào trên thẻ </head> nhé.

<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
$(document).ready(function() {
 $('.post').find('a').each(function(n,link){
 var link = $(link);
 var giatri = $(link).attr("href");
 link.find('img').each(function(n,image){
 var image = $(image);
 image.removeAttr('src');
 image.attr('src',giatri);
 });
 });
});
//]]>
</script>

Nếu code không chạy cứ việc comment phía dưới nha.
Chỗ $('.post') là class="post" của bài viết. Nếu là id="post" thì sửa lại $('#post') còn không thì giữ nguyên nhé.
Chúc các bạn thành công.

Tag:

 • Blogger
 • Facebook

Không có nhận xét nào. bạn hãy là người đầu tiên.


Bài Viết Có Thể Xem Thêm