SIBEN IT - BLOGGER

Source API Simsimi Vĩnh Viễn Mới Nhất 20/5/2018

Source API Simsimi Vĩnh Viễn Mới Nhất 20/5/2018

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018
Loading...

Mình vừa check được API của site: simsimi.com bằng vài đoạn code, mà không cần phải tốn $ mua key các kiểu...Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo một API SIMSIMI cho riêng mình.


Bước đầu bạn hãy chuẩn bị một cái Hosting & Domain để chạy code, sài Hosting & Domain miễn phí củng được miễn sao là chạy được code. Bạn hãy tạo 1 File tên là api.php sau đó làm theo hướng dẫn như sau.
Đoạn Function Check Api Simsimi:
function Xuly($text,$cookie) { $url = 'http://www.simsimi.com/getRealtimeReq?lc=vn&ft=1&normalProb=0&reqText='.urlencode($text).'&status=W&talkCnt=6'; $ch = @curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Expect:' )); $page = curl_exec($ch); curl_close($ch); $get = explode('"',$page); $ketqua = $get[5]; return $ketqua; }
Khi thêm đoạn Function xong, các bạn hãy thêm đoạn Xử Lý API lên trên đoạn Function nhé.
Đoạn Xử Lý API
$hoi = $_GET['text']; $key = ''; if($_GET['key'] == $key){ $cookie = ''; $text = Xuly($hoi,$cookie); if($text == 'I have no response'){ $text = 'Vui lòng nhập câu hỏi nhá'; } if($text == 'Tôi không biết bạn đang nói gì. Hãy dạy tôi'){ $text = 'Mình không hiểu ! hãy dạy mình đi. :D'; } echo '{ "messages": [ {"text": "'.$text.'"} ] }'; }else{ echo '{ "messages": [ {"text": "Key không tồn tại !"} ] }'; }
Lưu ý: Chỗ biến $cookie = ''; các bạn hãy lấy cookie bằng tiện ích CDN Headers & Cookies
Các bạn truy cập vào simsimi.com rồi đăng nhập tài khoản vào để sử dụng chat với simsimi, tiếp đó bật tiện ích CDN Headers & Cookies lên rồi lấy Cookie. Còn chỗ $key=''; thì đặt tuỳ thích.
Ví dụ: ($key = 'sibendz';)
Khi làm xong hết rồi chạy code bằng cách truy cập link:
http://domain.com/api.php?key=sibendz&text=rồi nhập câu hỏi ở đây.
Chúc các bạn thành công
Nếu còn chưa hiểu thì hãy xem video dưới đây nhé !


Nếu code không chạy thì có thể dùng Api của mình https://api.tanglike.ml/simsimi.php?key=sibendz&text= luôn

Tag:

 • Blogger
 • Facebook
 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Còn dùng được không bạn ơi?

  Trả lờiXóa
 3. bạn ơi cho mình hỏi bạn đang sài Hosting & Domain miễn phí nào vậy bạn. để mình làm theo. mình cũng có mấy cái nhưng mà không tại chạy file api.php được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. code fix rồi , ko chay dc nữa , sài api mình share do'

   Xóa
  2. Mình có sài cái bạn share mà làm sao để mình dạy còn Simsimi đó vậy.

   Xóa
  3. sài cái này https://api.tanglike.ml/simsimi.php?key=sibendz&text= ạ ! chứ ko phải code, code fix r

   Xóa


Bài Viết Có Thể Xem Thêm