SIBENIT

Tools Convert HTML

Tools Convert HTML

Tác giả: Ngày đăng: 12/02/2018


Việc Chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt (Convert HTML) thường sẽ giúp cho các bạn mã hóa HTML cũng như giúp cho 1 số code không bị lỗi trong Blogspot cũng những những nền tảng khác yêu cầu như vậy

Choose to convert < into &lt;
Choose to convert > into &gt;
Choose to convert & into &amp;
Choose to convert " into &quot;
Choose to convert ' into &#039;


Nguồn: Sĩ Ben IT
Nếu sao chép bài viết thì hãy nhớ ghi nguồn tôn trọng người viết nhá.
Tag:

Thông Tin Admin

Người viết Blogger:

...Và họ nói, đam mê là khi được sống trong hoang tưởng, *Đồng ý*. Tôi không thực tế nên đam mê này tôi vẫn đang giữ....

Nhận Xét Blogger


Không có nhận xét nào. bạn hãy là người đầu tiên.


Nhận Xét Facebook


Bài Viết Có Thể Xem Thêm

x